Copyright © 2018 Fungyuan Machinery Co., Ltd. | design by megaweb

FUNGYUAN MACHINERY CO., LTD.

鋒源機械有限公司

OFFICE : No.321, Sec.2, Yuan Hwan N. Rd., Feng Yuan Dist., Taichung City, Taiwan

FACTORY : No.187, Tung Pei St., Feng Yuan, Taiwan

TEL : +886-4-25232986 / 25227318 / 25253217-8

FAX : +886-4-25276828

EMAIL : fungyuan@ms25.hinet.net